Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

zaterdag 31 december 2016

Oudejaarsavond 2016

Andrea Corralis uit Colombia
Wim Hopman uit Assen
Een moeilijk jaar loopt ten einde. We hebben de druk van de Eindtijd meer dan ooit gevoeld. Veel verdriet, aanslagen door moslimextremisten in Europa, overwinning van Donald Trump wat niemand had gehoopt, het overlijden van onze geliefde zuster in de Heer Andrea Corrales uit Colombia en Wim Hopman die wij vroeger zo goed gekend hebben toen we naar de Pinkstergemeente in Assen gingen. Maar we hebben elkaar nog, ons geloof in de Here Jezus niet verloren. Mensen bezocht die het moeilijk hebben. Maar ook interessante battlefield tours gemaakt en ARS Website is nog steeds online. Ik vrees dat 2017 het jaar wordt van schreeuwlelijkers.

Maar we zijn wel weer een jaar dichter bij de opname van de gemeente van Christus. De chaos zal alleen maar groter worden. Maar op de drempel naar het nieuwe jaar met het apocalyptische getal 2017 hebben we uit de bijbel psalm 90 gelezen.

Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest
van geslacht tot geslacht;
2eer de bergen geboren waren,
en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God

Ik wens jullie een heel gezegend nieuw jaar en hoop het beste voor ons allemaal. Laten we sterk en moedig zijn. Met God springen we over een muur. We zien uit naar wat God gaat doen. Vertrouw op Hem.