Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

zondag 29 januari 2017

Sinds afgelopen week leven we in een andere wereld

Ik heb serieus het gevoel in een andere wereld te zijn terechtgekomen sinds afgelopen week. Het begon al met de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Trump vorige week vrijdag. Vanaf die dag is er een stroom van maatregelen uitgestort over de natie, alles er op gericht om de bewegingsvrijheid van de burgers en de berichtgeving door de media in te perken. Dit terwijl het internet (YouTube en Twitter) ineens vergeven worden door video's van Trump in het Witte Huis, Trump die aktes signeert met maatregelen, Trump in de nieuwe Airforce One. Twitterberichten met kritiek van de president op iedereen die iets aan te merken heeft op zijn beleid. Het angstige gevoel bekruipt mij dat er in Amerika een dictator aan het roer is gekomen. Niet langer is Amerika met deze president voor mij de vertegenwoordiger van de vrije wereld, die 72 jaar geleden Europa heeft bevrijd van de nazi-tirannie. Er is een president aan het bewind gekomen die zelfzuchtig is, gericht op eigen eer en roem, constant de aandacht op zich wil vestigen, alles en iedereen haat die iets tegen hem heeft. Haat tegen zijn voorganger Obama die 'zwart was en een slappe president'. Op de beelden die ik afgelopen week van hem heb gezien, laat hij zich omringen door ernstig kijkende heren in dikke donkerblauwe costums. Is het je al opgevallen dat ook de president grimmig kijkt? Als een echte dictator is er geen spoor meer te bekennen van de jovialiteit die zijn voorganger Obama regelmatig ten toon spreidde. De ontspanning is totaal verdwenen. Trump en zijn companen zijn hardliners. Heeft hij die om zich heen verzameld om een nieuwe oorlog te gaan voeren?
Feit is dat de spanning in de wereld in de afgelopen week enorm is toegenomen. Niet alleen spanning met Trump als president, maar ook landen onderling ruzieën, zoals Griekenland en Turkije, nu Griekenland weigert acht gevluchte coupplegers uit te leveren omdat zij in Turkije geen eerlijk proces zullen krijgen en de doodstraf zullen krijgen. Ineens mogen reizigers uit moslimlanden Amerika niet meer in, ondanks dat ze een visum hebben.
Op vliegvelden overal over de wereld zitten mensen in de problemen omdat ze niet meer door de douane komen om door te reizen naar Amerika. Vergeten wordt dat het gevaar niet alleen uit Islamitische landen komt, maar ook in Amerika zelf, waar radeloze burgers wonen die gemakkelijk kunnen beschikken over een vuurwapen. Een volgens de republikeinse partij voorrecht van iedere Amerikaan. Maar het waren juist mensen die al jaren in de Verenigde Staten woonden, die de enorme aanslagen op 11 september 2001 pleegden. Daar heeft Trump het niet over.
Steeds meer bereid de wereld zich voor op een nieuwe wereldoorlog. Dit wordt ook in de bijbel voorzegt. Totdat Jezus Christus, de Zoon van God, terug komt op deze aarde zal er geen vrede meer zijn. Er is een oplopende spanning. Niet alleen volkeren, maar ook mensen onderling kunnen geen vrede meer met elkaar houden. We horen de voetstappen van de naderende Heiland klinken. Sinds Israël als staat bestaat sedert 1948 en de Joden die verspreid waren over de wereld, terugkeren naar hun thuisland (voorspeld in de profetieën Joël, Jesaja, Jeremia) lijkt God haast te maken met het uitwerken van Zijn plan met deze wereld. De opname van de gemeente van Christus is aanstaande. Zullen jij en ik daarbij zijn? Nu is het nog tijd om je leven aan de Heer te geven. Nog leven we in de genadetijd. Spoedig is het te laat. Het gaat nu ontroerend hard.