Deel in mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en de verwachting van Jezus wederkomst...

donderdag 20 april 2017

Verzet in Groningen

Gerrit Boekhoven, leider van verzetsgroep De Groot

Vanaf halverwege 1942 komt het georganiseerde verzet in Groningen van de grond. Het tot de illegaliteit aangewezen socialistische blad ‘De Vonk’ maakt gebruik van de faciliteiten van de Noord Nederlandse Clichéfabriek, een fabriek voor illustratief en grafisch. Gerrit Boekhoven is daar als bedrijfsleider een belangrijk contact. Vanuit deze illegale samenwerking vloeit groep ‘De Groot’ voort, vernoemd naar ‘Henk de Groot’, Boekhoven’s schuilnaam.

Al gauw breidt het verzetswerk zich uit. Groep ‘De Groot’ richt zich al vroeg op het verschaffen van onderduikadressen en distributiebonnen, veelal in samenwerking met ambtenaren en andere verzetsgroepen. Zo leert Boekhoven Sipke Visser kennen, die in de Spaanse Burgeroorlog tegen Franco had gevochten. Ook Boekhoven’s vriendin Dinie Aikema, ook wel ‘mevrouw De Groot’ genoemd, helpt actief mee in het verzet.

Boekhoven neemt steeds meer risico. Zo gaat hij in september 1944 persoonlijk naar het station om het personeel tot staken te bewegen. De staking slaagt slechts gedeeltelijk. Dat komt deels door de angst van het personeel, maar ook deels door een conflict tussen verschillende verzetsgroepen. Door een noodlottige arrestatie Henk Lommert komt de S.D. Boekhoven op het spoor. Op 12 januari arresteren ze Boekhoven en zijn vriendin Dinie. Beide worden in het voorjaar van 1945 vermoord.